Arkitekturprosjektering

ASSESS AS har vært engasjert i og realisert en rekke store bolig- og byutviklingsprosjekter

Kontakt oss

Vålerenggata 26A

Prosjekt: Vålerenggata 26A

Stilling: Prosjektleder

Miljøprosjekt i egen regi

Byggeår: 2001-2002

6 leiligheter

Nominert til Oslo kommunes arkitekturpris 2005

Klosterenga

Prosjekt: Klosterenga økologiboliger

Stilling: Prosjektleder

Byggherre: Boligbyggelaget Usbl

Byggeår: 1998

Arkitekt: Arkitektskap AS i samarbeid med Arkitektkontoret Gasa AS

35 leiligheter

Nominert til Oslo kommunes arkitekturpris 2005

Rustadterrassen borettslag

Prosjekt: Rustadterrassen borettslag

Stilling: Prosjektleder

Byggherre: Boligbyggelaget Usbl

Byggeår: 2003-2004

Arkitekt: Arkitektskap AS

79 leiligheter

Sportsveien borettslag

Prosjekt: Sportsveien borettslag

Stilling: Prosjektleder

Byggherre: OBOS

Byggeår: 1990

Arkitekt: Asle Strøm / Arkitektskap AS

54 leiligheter for eldre med felleslokaler

Bjølsen byfornyelse

Prosjekt: Bjølsen byfornyelse

Stilling: Prosjektleder

Arkitekt: Asplan Prosjekt A

Asle Strøm har arbeidet med en lang rekke byutviklingsprosjekter i sin karriere – Byfornyelsen på Bjølsen ble utført for Ungdomsbygg/Usbl på 1970-tallet og omfattet 5 kvartaler hvor det var en blanding av b\nybygg og bevaring etter den nye (på den tiden) Byfornyelsesloven. Dette var også et stort medvirkningsprosjekt med stort engasjement fra beboere og medlemmer i Usbl. Prosjektet fikk Bolig- og byplanprisen i 1979.

Byfornyelsen av Vålerenga, Gamlebyen og utviklingen av Fjordbyen er andre byutviklingsprosjekter som Asle har i sin portefølje.

Han var på et team som fikk innkjøp i del 3 av konkurransen med «Øst for Eden».