Konsulenttjenester for ditt neste prosjekt

ASSESS AS er et arkitekt- og rådgivningsfirma med lang erfaring som konsulent innen arkitektur, planlegging og prosjektledelse

Kontakt oss

Bred erfaring etter mange år i bransjen

Våre referanser er hovedsakelig knyttet opp mot Asle Strøms erfaringer som arkitekt i flere roller på en rekke prosjekt over hele Oslo. Asle har opparbeidet seg lang erfaring og høy fagkunnskap gjennom sitt bidrag som en solid prosjektleder i store krevende prosjekter. Med sine gjennomtenkte løsninger og tydelige visjon har Asle vært med på å realisere en rekke store bolig- og byutviklingsprosjekter.

Asle Strøm

Asle Strøm

  908 99 217

 astrom@assess.no

Hvem er Asle Strøm?

Asle har erfaring fra entreprenørvirksomhet, egen praksis som prosjekterende, daglig leder i Arkitekskap AS og utbygger som prosjektdirektør i Boligbyggelaget Usbl.

Fra 2007 til 2013 var Asle designsjef i Sørenga Utvikling og hadde ansvaret for en helhetlig utførelse samtidig som at han var prosjekt- og prosjekteringsleder for 5 delfelt.

Fra høsten 2015 til årskiftet 2017/18 var ASSESS AS engasjert av Arkitektskap, som hadde rammeavtale med Stortinget til prosjektledelse for sikring av det utvendige anlegget.

2018-2020: Bymiljøetaten i Oslo / Rammeavtale inngått av MetierOec.

Prosjektleder for gjennomføring av Øvre Slottsgate som gågate fra Christiania torv til Prinsensgate. Byggetid 17 uker og høy måloppnåelse på kvalitet og kostnad. Asplan Viak var engasjert som prosjekterende.

Prosjektleder for forprosjekt for Kirkegata fra Myntgata til Stortorvet inkl. skisseprosjekt for Stortorvet. Norconsult as var engasjert som prosjekterende. Fulgt opp bystyrevedtak om tilgjengelighet for Norges Bank.

Bred kompetanse og et nettverk av samarbeidspartnere

Asle har tidligere arbeidet med en rekke prosjekter i Oslo øst. Gjennom ulike prosjekter har han deltatt i utviklingen av Fjordbyen, prosjekter som blant annet «Byen og fjorden»-konkurransen i 1983 og fram til realiseringen av Sørenga.